Afrikaans - Deel 2 - Eskombeskrywing van kategorie van rekords wat outomaties beskikbaar is ingevolge artikel *15(1)(a)/52(1)(a) van die wet op bevordering van toegang tot inligting, 2000